Strona głównaProjektyWnętrzaRealizacjeCennikKontakt
APA PROJEKT
Pracownia Architektoniczna
Projekty
  • budynek oświaty Zespołu Szkół Katolickich w Tczewie - Tczew, ul. F.Chopina 22A,
  • przebudowa i adaptacja budynków pofabrycznych „Muzeum Wisły” w Tczewie na Centrum Regionalno-Wystawienniczne Dolnej Wisły - (obiekt wpisany do Rejestru zabytków województwa pomorskiego),
  • budynek gastronomiczno-hotelowy na terenie wzgórza zamkowego w Pasłęku, Pl. Św. Wojciecha,
  • przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (obiekt zabytkowy) - Tczew, ul. Zamkowa,
  • przebudowa i rozbudowa budynku sali gimnastycznej w Zespole Palcówek Specjalnych w Tczewie, ul. Grunwaldzka 1,
  • budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z garażami indywidualnymi w kondygnacji podziemnej (60mieszkań) - Gdańsk, ul. Zygmunta Rumla 13,
  • budynki wielorodzinne z podziemnymi halami garażowymi (2 x 32 mieszkania) - Gdańsk, ul. A.Bruskiego
  • zespół budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej (19 segmnetów) - Gdańsk, ul. A.Bruskiego
  • zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z podziemnymi halami garażowymi (63+85 mieszkań), Tczew ul. Jasia i Małgosi
  • budynek zaplecza sportowego - Gdańsk, ul. Dywizji Wołyńskiej
  • budynek szpitala ginekologiczno-położniczego - Olsztyn,
  • budynek mieszkalno-usługowy w zabudowie szeregowej wraz z garażami indywidualnymi w kondygnacji podziemnej w Tczewie ul. 30-go Stycznia/W.Pola
  • budynek mieszkalny wielorodzinny (80 mieszkań) - Tczew, ul. Kozia
  • przebudowa i rozbudowa budynku internatu ZS nr 2 w Szczecinku, ul. 1-go  Maja 22, 
  • bydynek mieszkalny wielorodzinny (12 mieszkań) - Tczew, ul. Nowowiejska,
  • budynek mieszkalny wielorodzinny (16 mieszkań) - Tczew ul. Armii Krajowej,
  • przebudowa budynku i adaptacja dla potrzeb Centrum Monitoringu miasta Tczew (obiekt  wpisany do gminnej ewidencji zabytków) Tczew, ul. Wąska,
  • przebudowa i rozbudowa budynku admionistracyjno-biurowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12-go Marca 195,
  • przebudowa budynku handlowego i adaptacja na Miejska Bibliotekę  Publiczną w Starogardzie Gdańskim, ul. Paderewskiego 1 (obiekt wpisany do gminnej ewidencji zabytków),
  • przebudowa i adaptacja budynku dawnego LOK-u na Miejski Dom Przedsiębiorców miasta Tczewa, ul. Obr. Westerplatte,
  • budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z parkingiem podziemnym (40 mieszkań) - Tczew, ul. Jagalskiego,
  • budynek handlowy sieci Lidl - Nowy Dwór Gdański, ul. Warszawska,
  • budynek handlowy sieci Lidl - Człuchów, ul. Kard. Wyszyńskiego,
  • budynek handlowy sieci Lidl - Straszyn, ul. Starogardzka,
  • budynek handlowy sieci Lidl - Pruszcz Gdański, ul. Kopernika,
  • budynek handlowy sieci Lidl - Gdańsk, ul. Trakt Św. Wojciecha,
  • budynek handlowy sieci Tesco - Tczew, ul. Żwirki,
  • przebudowa i rozbudowa budynku biurowego, Tczew - ul. Armii Krajowej 86,
  • budynek mieszkalny jednorodzinny - Rokitki, ul. Leśna polana
  • budynek mieszkalny jednorodzinny - Otomin,
  • budynek mieszkalny wraz gabinetami lekarskimi - Tczew, ul. Obr. Tczewa,
  • budynek mieszkalny jednorodzinny - Bałdowo,
  • budynek mieszkalny jednorodzinny - Tczew, ul. Reja 26,
  • termomodernizacja wraz z projektem elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Tczewie, ul. Armii Krajowej,
  • koncepcja architektoniczno-urbanistyczna węzła integracyjnego w Tczewie (teren przydworcowy, infrastruktura techniczna, zabudowa usługowa, zabudowa mieszkaniowa, tereny sportu i rekreacji) - nagroda w konkursie,
  • park osiedlowy - zagospodarowanie terenu zielonego wraz z budową fontanną - Tczew, Żwirki
  • tereny sportu i rekreacji - zagospodarowanie terenu, ścieżki piesze i rowerowe, zieleń parkowa, oświetlenie terenu, budynek zaplecza - rejon ul. Dywizji Wołyńskiej w Gdańsku,
  • przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalno-usługowego - lodziarnia Donald - Krynica Morska, ul. Portowa 2,
  • budynki mieszkalno-usługowe w zabudowie szeregowej - Nowy Dwór Gdański, ul. Wejhera
  • tereny zielone - Nowy Dwór Gdański, rejon ulic Warszawskiej, Wejhera i Sikorskiego
  • modernizacja boisk sportowych - Tczew, Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Obr. Westerplatte,
  • zaplecze turystyczne i sportow, przystań kajakowa na stadionie miejskim w Nowym Stawie,
  • zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych - Osiedle Tęczowe - Sztutowo,
  • zespół budynków magazynowych i produkcyjnych - Skowarcz,
  • zespół obiektów rekreacyjnych i hotelowych - m.in. przebudowa i rozbudowa budynku dawnego spichlerza (obiekt wpisany do gminnej ewidencji zabytków) wraz z adaptacją na cele hotelowe, budynki hoteli, kręgielnia - Stanisławie,
  • zabytkowy zespół parkowy (obiekt wpisany do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego) - m.in. przebudowa i rozbudowa budynku dawnego młyna wodnego wraz z adaptacją na cele hotelowe, restauracyjne, budynek dawnej stodoły - przebudowa i adaptacja na cele konferencyjne - Długie
  • budynek handlowy - Tczew, ul. Żwirki,
  • budynki zakładu stolarskiego (hale produkcyjne, magazynowe, zaplecze biurowo-socjalne) - Dębno
  • budynek biurowy - Zabrze,
  • budynek hali produkcyjnej budowy jachtów - Giżycko,
  • budynek hali przetwórstwa odpadów - Koniecwałd,
  • budynek magazynowy - Gdańsk, ul. Litewska,
  • adaptacja budynku dla potrzeb prywatnej szkoły podstawowej - Tczew, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 45
  • adaptacja budynku dla potrzeb przedszkola niepublicznego - Tczew, Al. Zwycięstwa 1,

 
Strona głównaProjektyWnętrzaRealizacjeCennikKontakt